StartOff gir en en rask og smidig innovasjonsprosess til din virksomhet

StartOff tilbyr samarbeid med de fremste teknologihodene. StartOff bringer oppdragsgivere og startups sammen for å løse utfordringer i offentlig sektor.

21. okt 2021

Det er åtte måneder siden Regjeringen lanserte StartOff-programmet. StartOff skal bidra til at oppstartsbedrifter kan by på offentlige prosjekter på en bedre måte enn før – og er et partnerskap mellom Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), og Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP).

Kriterier for å bli vurdert som StartOff-prosjekt

StartOff passer dersom:

  • Utfordringen er ganske avgrenset
  • Du har begynt å undersøke hva som er problemet
  • Du ønsker å la oppstartselskaper forsøke seg
  • Du er klar over at StartOff handler om utvikling og ikke kjøp
  • Du har ca. 700 000,- til finansiering av prosjektet

StartOff er en del av Digdirs virkemidler

Ved hjelp av et rammeverk for anskaffelser som er spesielt tilpasset startups som leverandører, får oppdragsgivere i offentlig sektor, både statlige virksomheter og kommuner, hjelp til å gjennomføre en rask, innovativ og smidig prosess i samarbeid med startups.

StartOff får gjennom sitt samarbeid med StartUp Norway tilgang til nettverk og kompetanse på hva som beveger seg på oppstartsmarkedet. Vi har nå også lokalisert oss i Forskningsparken – hvor vi sammen med Startup Norway sitter tett på andre oppstartsbedrifter i StartupLab.

StartOff-prosessen varer i 6 måneder, hvorav 15 uker er satt av til selve utviklingen. Det er langt raskere enn tradisjonelle anskaffelser. Leveransen fra utviklingsløpet er en Minimum Viable Product (MVP), en minimumsløsning.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt en av oss

Asli Aydemir

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 98 06 24 79

Fredrik Danker Monsen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 45 20 64 88

Katrine Alm Ødegård

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 97 56 18 72

Eirin Konstad Nilsen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 97 76 77 94