Hopp til hovedinnhold

StartOff er blant de mest innovative i Europa

StartOff tok 1. plass på «European Innovation Procurement Awards» i kategorien «Procurement Leadership». Prisen fikk vi for en ny og enklere modell for raske utviklingsprosjekter i offentlig sektor. Denne modellen har bidratt til at sju av åtte fullførte prosjekter er videreført.

09. desember 2022

Oppstartsselskaper kan ofte sitte på den innovative løsningen som svarer på et offentlig behov. StartOff kobler offentlig oppdragsgivere og startups sammen og følger partene gjennom hele innkjøpsprosessen. Ordningen reduserer risiko hos leverandør og gjør at oppdragsgiver får en treffsikker løsning, eller en MVP (Minimum Viable Product - minste brukbare løsning).

Samarbeid er den nye gullstandarden

- Gjennom StartOff viser vi i praksis at samarbeid er den nye gullstandarden for å lykkes med digital transformasjon i offentlig sektor. Fra Digdir stiller vi med et tverrfaglig team fra miljøene som jobber med sammenhengende tjenester, fellesløsninger og Altinn. Våre fagfolk bidrar med sin ekspertise på teknologi, produktutvikling, innovasjon og prosjektledelse. Samarbeidet mellom DFØ, Digdir og LUP er også en unik konstellasjon. Her samarbeider fagteamet tett og tar ut hverandres styrker. Det gjør at vi kan levere et smidig anskaffelsesløp for oppstartsmarkedet, hvor offentlig sektor kan ta ut innovative løsninger som ikke ville skjedd uten StartOff. Gamingparken i Larvik og Troms og Finnmark fylkeskommunes detaljerte trafikkdata er gode eksempler på det, sier Frode Danielsen, fungerende direktør i Digdir.

Ønsker flere prosjekter

Norske startups sitter på en innovasjonskraft som det offentlige bør benytte seg mer av, og de ønsker flere prosjekter å bryne seg på. Er du offentlig oppdragsgiver og ønsker en innovativ løsning på ditt prosjekt?

StartOff er et samarbeide mellom Digdir, Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Kontakt

Asli Aydemir

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 98062479

Eirin Konstad Nilsen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 97767794