Hopp til hovedinnhold
12. oktober 2022
3 minutter å lese

«I slutten av september møttes vi som er nasjonale kontaktpunkter for innovasjonsnettverket The Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) på OECD-hovedkvarteret i Paris til det første treffet på tre år. Hovedtema for møtet var måling av offentlig innovasjon.» Kristin Karlsrud Haugse har skrevet et lite reisebrev fra møtet i Paris.

Fv. Angela Hanson, OPSI, Kristin Karlsrud Hauge og Piret Tõnurist, OPSI
Fv. Angela Hanson, OPSI, Kristin Karlsrud Haugse og Piret Tõnurist, OPSI

Det var utrolig befriende å endelig møtes fysisk etter lang tid med utallige teamsmøter, og veldig hyggelig å treffe folk man kun har truffet digitalt. Hovedkvarteret til Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ligger i Château de la Muette som ligger i utkanten av Paris.

Måling av offentlig innovasjon siden 2018

Hovedtema for møtet var måling av offentlig innovasjon. Vi fikk oversikt over den siste utviklingen innen måling av innovasjon i offentlig sektor, og utforsket mulighetene for komme videre med tiltak som kan forbedre internasjonal sammenlikning. I en tid med kriser og store endringer opplever alle at innovasjon spiller en større rolle. Å måle innovasjon bidrar til økt kunnskap, bedre politikk og engasjement om innovasjon. Da er det viktig med solide, konkrete datagrunnlag og en plattform for å dele erfaring. I sammenhengen blir Danmark og Norge regnet som foregangsland. Vi var begge tidlig ute med å måle offentlig innovasjon gjennom «Innovasjonsbarometeret». Stadig flere land har kommet etter og vil gjerne lære av dette arbeidet. Arbeidet med innovasjonsbarometeret startet i Danmark i 2015. Norge fulgte etter i 2018. I Norge har vi både målt innovasjon gjennom KS sitt barometer for kommunene, samt staten sitt innovasjonsbarometer ved Difi/ Digdir.

OPSI skal koordinere arbeidet med innovasjonsbarometeret

I diskusjonene som fulgte, ble det klart at det var behov for mer koordinert innsats og at målinger fremover skal bygges på et felles grunnlag, innovasjonsbarometeret, for å kunne sammenlikne resultater. OPSI får mandat til å drive arbeidet videre i samarbeid med en gruppe av nasjonale kontaktpunkt. Det er en fjær i hatten til Danmark og Norge som har vært tidlig ute og delt av sine erfaringer med andre land gjennom flere år.

Innovasjon og endring kan blir avgjørende for tilliten til offentlig sektor fremover

OECD har gjennom målinger funnet ut at innbyggernes tillit til offentlige institusjoner er under press, og at innbyggernes forventninger til at offentlige etater vil ta i bruk innovative ideer som forbedrer offentlige tjenester er en viktig driver for tillit. Kun 38% av innbyggerne tror at det er sannsynlig at offentlige etater vil ta i bruk innovative ideer som kan forbedre offentlige tjenester. I land der det er minst tro på offentlig innovasjon, er også tilliten til offentlige virksomheter lavere. Mens tilliten er høyere i land der innbyggerne tror at offentlige virksomheter vil ta i bruk innovative ideer.

I pausen fortalte Zoë Rouwhorst og Frans van Dongen fra Nederland at ser de nærmere på tillitskriser etter en skandale innenfor barnepass i sitt eget land. De mener at det er store likhetspunkter mellom denne krisen og tillitskriser i Norge og Australia, og de gjennomfører en komparativ analyse mellom land. Der ser de nærmere på hvordan slike skandaler er mulige i land som skårer høyt på styring og styresett (governance). Dette kan det være spennende å se nærmere på i lys av vår egen tillitsreform.

Fremtidsrettet offentlig sektor i Finland

Fra Matti Kuivalainen fra Finansdepartementet i Finland lærte vi at 97 % av de offentlige virksomhetene i Finland oppgav å være forutseende (anticipatory) i deres innovasjonsbarometer. Finland er opptatt av hvordan historisk informasjon fra Innovasjonsbarometeret kan kombineres med strategisk foresight for at offentlige virksomheter kan bli mer forutseende og innovere bedre. Finland ligger langt fremme når det gjelder å gjøre offentlig sektor mer forutseende, og har hatt gleden av å samarbeide med Piret Tõnurist og OPSIs Anticipatory Innovation Governance (AIG) team gjennom flere år.

Se den på Youtube for å se teksting på engelsk.

Da jeg var i Paris, benyttet jeg muligheten til å ha et separat møte Piret og AIG-teamet hvor vi diskuterte Digdirs fremsynssatsing og OPSIs erfaringer med å bygge kapasitet på strategisk fremsyn i forvaltningen i flere OECD-land. Interessen for Anticipatory Innovation er sterkt økende, og OPSI har AIG-arbeid i Sverige, Litauen, Irland, Malta, Italia og Portugal.

Portrett av Kristin Karlsrud Haugse
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet

Kristin Karlsrud Haugse

I Digitaliseringsdirektoratet arbeider Kristin i implementering av Regjeringens og KS’ Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor og leveranseområdet sammenhengende tjenester og livshendelser. Hun leder Digdirs arbeid med fremsyn og er opptatt av hvordan offentlig sektor kan ruste seg for fremtiden. Kristin har lang og bred erfaring som rådgiver fra selskaper som Rambøll Management Consulting og Accenture før hun begynte å arbeide i Digdir i 2019. Kristin er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun har i tillegg masterprogrammet «Scenarioutvikling, foresight og strategi» og har en sertifisering i «Oxford Scenario Programme» ved University of Oxford/Said Business School.

Forfatter

Portrett av Kristin Karlsrud Haugse
Kristin Karlsrud Haugse
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet

Emne

Kommentarer (1)

C

Cæcilie Riis

18. oktober 2022

Tusen takk for interessant reisebrev! Veldig nyttig å lese om hva som skjer i OPSI-nettverket. Interessant også med eksemplene på koplingen mellom tillit og innovasjon i offentlig sektor!

Kommenter

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Er du et menneske?
1 + 0 =
Løs dette enkle mattespørsmålet og skriv inn svaret. For eksempel: For 1+3, skriv inn 4.