Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Innovasjon
Tid:
fredag 11. desember kl. 12:00–13:00, 2020
Sted:
Digitalt møte

Opptak

Teksting av opptakene er underveis.

Åpning ved Dirk Lammering

Eirin Konstad Nilsen og Torunn Gaasemyr

Dan Hill

Oppsummering ved Petra Nilsson-Andersen 

I dette webinaret setter vi søkelys på hvordan vi jobber med mission-orientert innovasjon. Bli med oss og få innsikt i hvordan Digitaliseringsdirektoratet og Sveriges innovasjonsmyndighetVinnova  utforsker en oppdragsorientert måte å arbeide på.

Innovasjon har ikke bare en hyppighet, men også en retning: Det 21nde århundre blir stadig mer definert av behovet for å svare på viktige sosiale, miljømessige og økonomiske utfordringer. Store utfordringer som inkluderer miljøtrusler som bekymringer rundt klimaendringer, demografi og helse & velvære, samt utfordringer med å få til en bærekraftig og inkluderende vekst. Disse utfordringene er komplekse, systemiske, sammensatte og det haster å finne løsninger, noe som krever innsikt fra mange perspektiv. For eksempel kan fattigdom ikke bli løst uten å se på koblingene mot ernæring, helse, infrastruktur og utdanning og omfordelingspolitikk.   

Mariana Mazzucato’s arbeid rundt oppdragsorientert innovasjonspolitikk ("mission-oriented innovation policy") har dannet et nytt rammeverk for å håndtere disse samfunnsmessige utfordringene. Rammeverket støtter en mer utforskende og inkluderende tilnærming hvor man jobber på tvers av innovasjonskjeden, og sammen med aktører i økosystemet fra både privat , offentlig og frivillig sektor. Dette krever også nedenifra-opp eksperimentering og læring, slik at innovasjonsprosessen i seg selv får næring gjennom sløyfen av tilbakemeldinger og serendipitet.

Her kan du lese mer om Mariana Mazzucato’s arbeid.

Program
12:00 Velkommen og introduksjon av talerne v/Dirk Lammering, Digdir
12:03 Hvordan Digitaliseringsdirektoratet støtter mission-orienterte aktiviteter gjennom StimuLab og satsningen på livshendelser v/Ellen Strålberg, Digdir
1220 Hvordan Vinnova arbeider med mission-orientert innovasjon v/Dan Hill, Vinnova
12:50 Spørsmål og diskusjon - avrunding v/Petra Nilsson-Andersen, Digdir


Innledere

Dan Hill er direktør for strategisk design hos Vinnova, den svenske regjeringens innovasjonsmyndighet. Hill er designer og urbanist og Dan har tidligere hatt lederroller i flere innovative og innflytelsesrike prosjekter og organisasjoner. Han har bodd og arbeidet i UK, Australia, Finland, Italia og Sverige.  

Ellen Strålberg er fagdirektør hos Digitaliseringsdirektoratet, hvor hun jobber med digital transformasjon av offentlig forvaltning og har et særskilt ansvar for StimuLab. Strålberg har lang erfaring fra offentlig sektor i skjæringsfeltet politikk, strategi og digitalisering.  

Petra Nilsson-Andersen  og  Dirk Lammering er seniorrådgivere i seksjon for strategi, innovasjon og forretningsutvikling i Digitaliseringsdirektoratet, og driver innovasjonsnettverket InnovationAltinn@digdir.no.