Hopp til hovedinnhold

Første fellesprosjekt mellom NHH og Digdir er konseptskisse til en “digital assistent” som skal forenkle kommunikasjonen mellom brukere og offentlig sektor.

04. mai 2021
Cat Holten fra Digdir og Tor W. Andreassen fra NHH
Avdelingsdirektør Cat Holten fra Digdir og professor Tor W. Andreassen ved NHH har undertegnet en partneravtale om innovasjon og nytenkning for å bidra til å løse store samfunnsoppgaver og utvikle offentlig sektor.
Til venstre: Cat Holten, foto: Digdir / til høyre: Tor W. Andreassen, foto: Odd Mehus

– Digitaliseringsdirektoratet og forskningssenteret Digital Innovation for Growth ved NHH skal tenke nytt om hvordan Norge kan løse store samfunnsoppgaver og utvikle offentlig sektor. Sammen skal vi bruke innovasjon for å finne løsninger som kan bidra til langsiktig bærekraftig effektivitet, sier avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), Cat Holten.

Tor W. Andreassen, NHH-professor og leder av Digital Innovation for Growth (DIG), fremhever at målet med samarbeidet er å bidra til forenkling og effektivisering av offentlig sektor med forskningsbasert utvikling av nye digitale tjenester. De planlegger også å utlyse master- og doktorgradsoppgaver.

– Offentlig sektor er kommet et godt stykke på vei i arbeidet med digital transformasjon og effektivisering. Med dette samarbeidet vil nye digitale tjenester og implementeringen av disse i større grad baseres på forskning, og dermed gjennomføres med større sannsynlighet for suksess. For NHH betyr dette en styrking av innovasjonsforskningen inn mot denne sektoren, sier Andreassen.

– Nye perspektiver og idéer

Regjeringens strategi for digitalisering av offentlige tjenester retter seg mot en tydelig brukersentrert tjenesteutvikling. Samarbeid på tvers av offentlig sektor og akademia vil kunne styrke dette arbeidet.

– Innovasjon i offentlig sektor krever samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer, næringsliv, sivilsamfunn og utdannings- og forskningsmiljøer og med innbyggerne. Et samarbeid med DIG-senteret ved NHH vil bringe nye perspektiver og idéer inn i utviklingen av offentlig sektor, sier Holten.

En enklere hverdag for folk flest

Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.

Som første prosjekt skal Digdir og DIG-senteret samarbeide om konseptskissen til en “digital assistent”. Den digitale assistenten skal følge brukeren gjennom forskjellige offentlige tjenesteløsninger slik at hen får med seg relevante data fra en løsning til en annen. Digdir kartlegger nå hva en digital assistent kan være, og hva som er innbyggernes behov i møte med det offentlige. Konseptskissen skal leveres til regjeringen i begynnelsen av september.

– DIG skal gjennomføre eksperimenter med sentrale brukere før lansering av nye løsninger, og bidra med kunnskap om psykologien rundt adopsjon og brukeratferd i et digitalt miljø. Målet er at brukere tar i bruk nye offentlige løsninger raskere, avslutter Andreassen.

Kontaktpersoner Digdir:

Dirk Stuart Lammering

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 92 41 14 01

Gull Petra Madelein Nilsson-Andersen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 27 12 33

Kontaktpersoner NHH:

Ingrid Aarseth Johannessen

Mediekontakt NHH,
Telefon: 959 00 637

Tor W. Andreassen

Professor NHH ,
Telefon: 953 00 842