Digital Assistent - Faglig workshop 3 - Tema: Semantikk

Emner:
  • Innovasjon
Tid:
Tirsdag 13. april kl. 09:00–11:30, 2021
Sted:
Digitalt

Velkommen til faglig workshop rundt hvordan vi skal få til digitale assistent(er) på et semantisk plan.

Vi skal i denne sesjonen få innspill på hvordan vi skal få til digitale assistenter- hva er mulighetene og hva er utfordringene for å få til denne funksjonaliteten semantisk.

Vi har laget noen konkrete forslag på hva en digital assistent kan være og dette vil skape grunnlaget for diskusjonene, men vi ønsker at det kommer relevante innspill også utenfor de konkrete forslagene.

Et sentralt spørsmål vi ønsker å drøfte i denne workshopen vil være:
Hvordan sikre at vi har et klart språk som treffer innbygger, begrepssamordning på tvers av domener og felles begrepskatalog?

Agenda
Introduksjon av digital assistent konsepter og innsiktrapport
Gruppediskusjon
Presentasjon fra gruppene
Plenumsdiskusjon

Du får lenke til arrangementet etter påmelding.