Hopp til hovedinnhold

Slik bruker du Qualys SSL Labs

SSL Labs er et verktøy som gjør en dypere analyse av hvordan et nettsted er satt opp.

Testen startes fra følgende adresse: https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html

Verktøyet vil gjøre en analyse for samtlige IP-adresser som er definert for et nettsted og denne testen vil gjerne ta lenger tid å gjennomføre enn de andre verktøyene som er beskrevet i denne veiledningen. Når testen har kjørt er den første resultatsiden en oversikt over alle IP-adressene og en karakter for hver enkelt adresse.

Oversiktsbilde for resultater for test av nettside med testverktøyet Qualys SSL Labs

Dersom nettstedet er satt opp riktig bør rapportene for samtlige IP-adresser være identiske. Hver av delrapportene starter med et sammendrag.

I hovedsak er dette verktøyet nyttig for å sjekke sertifikater og kontrollere at TLS er satt opp på en sikker måte.

Oversiktsbilde for resultat for test av en IP-adresse med testverktøyet Qualys SSL Labs