Hopp til hovedinnhold

Slik bruker du internet.nl

Nettstedet internet.nl tester nettsted og e-post server hver for seg, men utfører stort sett de samme testene som Hardenize. Kildekoden som brukes for testene er publisert på nett.

Bilde av hovedvalgene for testverktøyet internet.nl

Test av nettsted

Test av nettstedet difi.no vil gir en lang resultatside som starter med et oversiktsfelt som er gjengitt nedenfor.

Oversiktsbilde av status for testing av nettsted med verktøyet internet.nl

Lenger ned på resultatsiden finner man et avsnitt for DNSSEC med to felt som kan åpnes for å se detaljer i etterlevelsen av denne standarden og en kort forklaring på hvordan man skal tolke resultatene. Deretter følger et lengre avsnitt for HTTPS med underavsnitt for HTTP, TLS og sertifikat.

Et eksempel på resultatdetaljer for nettside er omdirigering. Her kommer resultatet av deltesten først (verdict) og deretter kommer det en tekst som forklarer hvordan deltesten er gjennomført og eksempler på hva som er forventet oppførsel fra nettstedet.

Resultatet av deltest for HTTP med testverktøyet internet.nl

Vær oppmerksom på at hjelpetekstene til internet.nl ofte viser til veiledning fra det nederlandske nasjonale cybersikkerhetssenteret. Denne veiledningen er ikke identisk med anbefalingene fra NSM og det nasjonale cybersikkerhetssenteret i Norge. Når det gjelder anbefalingene i Referansekatalogen er det veiledningene fra NSM som gjelder.

Test av e-post server

Testen av e-post server vil gi en lignende resultatside som for test av nettsted hvor det første avsnittet er et oversiktsfelt som gir et sammendrag av resultatet. For Difi gir test av e-post server et resultat som er gjengitt nedenfor:

Oversiktsbilde av status for test av e-post med testverktøyet internet.nl

Leser man videre nedover på resultatsiden er den første relevante deltesten her DNSSEC. Domenenavnet difi.no er registrert med DNSSEC, men domenenavnet til e-post servere er ikke registrert med DNSSEC.

Oversiktsbilde av status for test av DNSSEC for e-post med testverktøyet internet.nl

Når domenet til en e-post server ikke er registrert med DNSSEC er det heller ikke mulig å etablere DANE for SMTP.

Oversiktsbilde av status for test av DANE for e-post med testverktøyet internet.nl