Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Informasjonssikkerhet
  • NIFS
Tid:
onsdag 17. februar kl. 10:00–12:00, 2021
Sted:
Digitalt

Møtet ble gjennomført med rundt 135 deltagere online. Vi takker foredragsholderne våre for godt samarbeid.

Beskrivelse

Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer ble offentliggjort 15. Desember 2020. Undersøkelsen er del av Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon og omfatter landets helseforetak. Rapporten konkluderer med at det i alle fire helseregioner er vesentlige svakheter i grunnleggende tekniske sikkerhetstiltak som skal forebygge og oppdage dataangrep.

På dette NIFS-møtet ser vi på erfaringer fra arbeidet med informasjonssikkerhet i helseforetakene. Vi møter Riksrevisjonen som presenterer rapporten og Direktoratet for e-helse som forteller om deres arbeid med en strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Digitaliseringsdirektoratet orienterer om sitt veiledningsmateriell på etatsstyring og sikkerhetskultur.

Foreløpig agenda
Tid Innlegg
10:00 Velkommen v/Digitaliseringsdirektoratet
Om Riksrevisjonens rapport v/Riksrevisjonen
Etatsstyring v/Digitaliseringsdirektoratet
Pause
Sikkerhetskultur v/Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for e-helse (Normen)
11:45 Avslutning v/Digitaliseringsdirektoratet

Praktisk informasjon

Møtet er åpent for alle med interesse for informasjonssikkerhet.

Møtet finner sted digitalt via Microsoft Teams appen eller via nettleser, bruk Chrome, Firefox eller Edge. Du vil få nærmere informasjon og lenke til arrangementet per e-post før møtet. 

 Vi ser frem til en spennende digital møtedag med dere!