Hopp til hovedinnhold

NIFS-møte 9. september: Øvelser for bedre informasjonssikkerhet og informasjon om Digital 2020

NIFS-møtet hadde rekorddeltagelse med på det meste 188 deltagere.

NIFS-logo liten

Dette var et felles møte for medlemmer av NIFS (Nettverk for informasjonssikkerhet) og medlemmer av Nasjonalt øvelses- og evalueringsforum (NØEF) og deltagerne fikk først en kort introduksjon til disse nettverkene av Kjetil Korslien fra Digitaliseringsdirektoratet og Elisabeth Næss fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Tor Honningsvåg og Per Arne Kvam fra DSB orienterte deretter om øvelse Digital 2020 og det tilhørende kompetanseløpet.

Anders Gundersen fra DSB introduserte oss til øvingspakkene som utarbeides i forbindelse med Digital 2020. Det vil bli utviklet 12 øvelsespakker som vil bli lagt ut på DSB.no/ovelse.no. Disse vil bli tilgjengelige for private og offentlige virksomheter. Grethe Østby fra NTNU fortalte mer om scenarioene i øvingspakkene.

Kontakt

Kompetansemiljø for informasjonssikkerhet