Hopp til hovudinnhald

Malar og eksempel

Denne sida gir ein oversikt over alle malar, eksempel og støtteark som er presentert i denne rettleiaren. Malane og eksempla er og å finne under dei aktivitetene der dei naturlig hører heime i materiellet.

  Etableringsaktivitetar

  Analysere status
  [Mal] Analyse av status - analyseskjema (docx) Bokmål Nynorsk
  [Støtte] Anbefalte delaktivitetar og dokumentasjon (pdf) Bokmål Nynorsk
  Planlegge etablering/forbedring
  [STØTTE] Sentrale punkt i beslutningsgrunnlag (docx) Bokmål Nynorsk
  Utforme føringar
  [EKSEMPEL] Notat Virksomhetens rammevilkår (docx) Bokmål Nynorsk
  [EKSEMPEL] Policy for informasjonssikkerhet (docx) Bokmål Nynorsk
  [EKSEMPEL] Retningslinje: Roller og ansvar (docx) Bokmål Nynorsk
  [EKSEMPEL] Retningslinje: Forstå, vurdere og håndtere risiko (docx) Bokmål Nynorsk
  [EKSEMPEL] Retningslinje: Vurdere behov for risikovurderinger (docx) Bokmål Nynorsk
  [EKSEMPEL] Aktiviteter og ansvar - internkontroll informasjonssikkerhet (docx) Bokmål Nynorsk
  Felles identifisering av typiske oppgåve- og informasjonstypar
  [STØTTE] Typiske arbeidsoppgåver og informasjonstypar som høyrer til (docx) Bokmål Nynorsk
  Etablere fellessikring og synliggjere tilleggssikring
  [MAL] Fellessikring - støtteskjema (xlsx) Bokmål Nynorsk
  Utforme og gjennomføre grunnopplæring
  [EKSEMPEL] Målgrupper og temaer for opplæring (docx) Bokmål Nynorsk
  Etablere dokumentasjonsrammeverk
  [EKSEMPEL] Retningslinje: Dokumentasjonsrammeverk (docx) Bokmål Nynorsk

  Leiinga si styring og oppfølging

  Verksemdsleiinga sin gjennomgang
  [STØTTE] Støttespørsmål til virksomhetsledelsens gjennomgang (docx) Bokmål Nynorsk

  Vurdering av risiko

  Ha oversikt og prioritere
  [MAL] Foranalyse Trinn 1 - Oppgaver og informasjonstyper (docx)BokmålNynorsk
  [EKSEMPEL] Typiske oppgaver og tilhørende informasjonstyper (docx)BokmålNynorsk
  [MAL] Foranalyse Trinn 2 - Konsekvensnivå Risikoeier (xlsx)BokmålNynorsk
  [MAL] Foranalyse Trinn 2 - Konsekvensnivå Systemeier Fellessystem (xlsx)BokmålNynorsk
  [MAL] Foranalyse Trinn 3 - Trusler, farer og sårbarheter BokmålNynorsk
  [MAL] Behov og plan for risikovurderinger (docx)BokmålNynorsk
  Gjennomføre risikovurdering
  [MAL] Risikovurdering - støtteverktøy (xlsm) Bokmål Nynorsk
  [STØTTE] Risikovurdering - støtteverktøy - brukerveiledning (pdf) Bokmål Nynorsk

  Handtering av risiko

  Foreslå handtering av risikoar
  [STØTTE] Begrep og tilnærminger i risikohåndteringen (docx) Bokmål Nynorsk
  [MAL] Risikohåndteringsskjema (docx) Bokmål Nynorsk

  Kompetanse- og kulturutvikling

  Identifisere og følgje opp behov for opplæring
  [EKSEMPEL] Målgrupper og temaer for opplæring (docx) Bokmål Nynorsk

  Kommunikasjon

  Utarbeide saksnotat til verksemdsleiinga sin gjennomgang
  [STØTTE] Støttespørsmål til virksomhetsledelsens gjennomgang (docx) Bokmål Nynorsk

  Ta kontakt

  Har du innspel eller tilbakemeldingar?

  Kompetansemiljø for informasjonssikkerhet