KiNS Konferansen 2021: Digital sikkerhet og beredskap som en del av kommunenes virksomhetsstyring

Emner
Informasjonssikkerhet
Tid
Torsdag 21. oktober kl. 09:00–fredag 22. oktober kl. 15:00, 2021
Sted
Radisson Blu Airport Hotel
Påmeldingsfrist
Onsdag 20. oktober kl. 23:59, 2021
Kontaktperson
Caterina Torbjørnsdal, telefon: 91 81 87 74

KiNS ønsker med årets program å sette søkelys på digital sikkerhet og beredskap som en del av kommunenes virksomhetsstyring.

Digitaliseringsdirektoratet bidrar med innleder på konferansen.