KiNS Konferansen 2021: Digital sikkerhet og beredskap som en del av kommunenes virksomhetsstyring

Emner:
  • Informasjonssikkerhet
Tid:
torsdag 21. oktober kl. 09:00–fredag 22. oktober kl. 15:00, 2021
Sted:
Radisson Blu Airport Hotel

KiNS ønsker med årets program å sette søkelys på digital sikkerhet og beredskap som en del av kommunenes virksomhetsstyring.

Digitaliseringsdirektoratet bidrar med innleder på konferansen.