Faglig arena - Informasjonsforvaltning

Informasjonsforvaltning
Onsdag 17. februar kl. 09:00–11:00, 2021
Digitalt

Faglig arena for informasjonsforvaltning er en etablert fast møteplass for de som er interessert i problemstillinger knyttet til informasjonsforvaltningsarbeid. I møtene legger vi opp til at deltakere kan stille spørsmål, dele historier og erfaringer. Møtet er åpne for alle som ønsker å delta. Lenke til digitalt møte finner du nederst etter agendaen.

Vi gjør oppmerksom på at det i møtet gjøres videoopptak. Det er kun når deltakerne selv aktiverer mikrofon eller kamera at lyd/bilde kommer med på videoopptak

Agenda for møtet:


09:05 - Deling av opplysninger fra Skatteetaten til kommunene. KS v/Mette Dørum og Skatteetaten v/ Bjørn Sletten

10:00 - Samåpne - utvikling av konsept for samskaping av ideer med næringslivet ved bruk av åpne kommunale data og problemstillinger. Trondheim kommune v/ Ola Eirik Klingen

Klikk her for å bli med i møtet

Presentasjon av: Deling av opplysninger fra Skatteetaten til kommunene.

Presentasjon av: Samåpne - utvikling av konsept for samskaping av ideer med næringslivet ved bruk av åpne kommunale data og problemstillinger