Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
torsdag 27. februar kl. 12:30–15:30, 2020
Sted:
Digitaliseringsdirektoratet, Oslo

Digitaliseringsdirektoratet og Språkrådet inviterer til terminologiforum

Hva er forholdet mellom elementer i informasjonsmodellering og begreper i begrepsmodellering? Hvordan skal man gripe an begreper som ikke hører til informasjonsmodeller, men som er i bruk i fagmiljøet?

I begrepsarbeidet dukker det opp begreper som har en definisjon innenfor en spesifikk kontekst, men hvor termene som brukes, også benyttes som termer for allmennbegrep som kan bety noe helt annet. Hvordan håndterer vi dette?

Problemet er beslektet med definisjoner av elementer i en informasjonsmodell, som også representerer begreper, men i kontekst av informasjonsmodellen. Kan vi løse dette ved å bruke elementer i standarden for begrepsbeskrivelser som fagområde, bruksområde, målgruppe eller datastrukturterm?

Hans Fredrik Berg fra Arkivverket innleder diskusjonen.

Om terminologiforumet:

Har du begynt å fylle Felles begrepskatalog eller din lokale begrepskatalog med begrepsbeskrivelser? Kanskje har du støtt på problemer eller dilemmaer du har lyst til å diskutere med andre som også arbeider med begrepskataloger? Eller du har lyst å dele erfaringer med andre?

I det nyopprettede terminologiforumet kan du være med og diskutere dine eller andres problemstillinger. Send oss innspill til konkrete problemstillinger på forhånd. Ingen spørsmål er for store eller for små!

Det vil også bli arrangert et kurs i begrepsanalyse tidligere samme dag.

Terminologiforumet vil bli arrangert regelmessig framover.

Forumet vil bli strømmet. For å følge strømmingen:

https://rec.anywhere.vc/live/v3hetYiSnsK1kbCR

NB! Begrenset antall plasser.

Målgruppe
Alle som jobber med begrepsbeskrivelser, begrepsmodellering og informasjonsforvaltning

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål. Vel møtt!

Om faglig arena for informasjonsforvaltning

Dette nettverket er etablert for deg som arbeider med, eller er interessert i, problemstillinger omkring informasjonsforvaltningsarbeid i offentlig sektor. Her skal vi utveksle ideer, erfaringer, frustrasjoner og suksesshistorier. Nettverket har jevnlige møter 6 ganger i året.