Faglig arena for informasjonsforvaltning - åpne data

Tid
Tirsdag 10. mars kl. 10:00–15:30
Sted
Digitaliseringsdirektoratet, Grev Wedels plass 9, Inngang Myntgata, Oslo
Påmeldingsfrist
Mandag 09. mars kl. 10:00
Kontaktperson
Hege Johanne Tafjord, Telefon: 40220436

Åpne data - hva skjer? Vi tar for oss status og veien videre for satsingen på åpne data.

Skisse til program: 

10.00 - Velkommen!

Orientering om arbeidet med stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon  ved Janicke Weum,  KMD 

Nytt viderebruksdirektiv -  hva er status og hvordan vil det påvirke oss?  ved Espen-Dennis Kristoffersen, KMD 

Åpne data i offentlig eide selskaper? Tanker og erfaringer fra Ruter AS ved Marianne Gjessing, Ruter AS 

Hva skjer med Data.norge.no og Felles datakatalog?   Og hvordan gikk det med Norge i EUs Open data maturity report for 2019?  ved Øystein Åsnes, Digitaliseringsdirektoratet 

Holder de ord legges ned. Hvilke erfaringer har de gjort seg etter 10 år med datajournalistikk? ved Tiina Ruohonen

Introduksjon til EUs arbeid med åpne data i CEF-programmet  ved Lars Erik Myre, Digitaliseringsdirektoratet

Hvem søkte om EU-midler i 2019? - presentasjon av 3 CEF-søknader med norske partnere:    

  • STIRData: Specifications and Tools for Interoperable and Reusable data ved Steinar Skagemo - Brønnøysundregistrene

  • Infrastructure for European Scholarly Publication Information ved Vidar Røeggen,  Universitets- og høgskolerådet

  • A Geospatially Enabled Ecosystem for Europe (GeoE3) ved Roy Hellesjø Mellum , Kartverket

15.30 - vel hjem