Faglig arena for informasjonsforvaltning - åpne data

Tid
Tirsdag 10. mars kl. 10:00–15:30
Sted
Digitaliseringsdirektoratet, Grev Wedels plass 9, Inngang Myntgata, Oslo
Påmeldingsfrist
Mandag 09. mars kl. 10:00
Kontaktperson
Hege Johanne Tafjord, Telefon: 40220436

Åpne data - hva skjer? Vi tar for oss status og veien videre for satsingen på åpne data.

Program og presentasjoner: 

10.00 - Velkommen!

10.10 - Orientering om arbeidet med stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon  ved Janicke Weum,  KMD 

10.40 - Endringer i  viderebruksdirektiv -  hva er status og hvordan vil det påvirke oss?  ved Espen-Dennis Kristoffersen, KMD

              "Datadrevet økonomi - ekspertgrupper og strategier" - Thomas Nortvedt, KMD

11.00 - Åpne data i offentlig eide selskaper? Tanker og erfaringer fra Ruter AS ved Marianne Gjessing, Ruter AS 

11.30 - Pause

11.50 - Hva skjer med Data.norge.no og Felles datakatalog?   Og hvordan gikk det med Norge i EUs Open data maturity report for 2019?  ved Øystein Åsnes, Digitaliseringsdirektoratet 

12.10 - Holder de ord legges ned. Hvilke erfaringer har de gjort seg etter 10 år med datajournalistikk? ved Tiina Ruohonen

12.40 - Lunsj

13.20 - Introduksjon til EUs arbeid med åpne data i CEF programmet ved Lars Erik Myhre, Digitaliseringsdirektoratet 

13.25 - EU-Kommisjonen presenterer status med arbeidet rundt åpne data og identifisering av "high value datasets", ved Daniele Rizzi, DG Connect

14.05 - Pause

14.25 - Hvem søkte om EU-midler i 2019? - presentasjon av 3 CEF-søknader med norske partnere:    

15.30 - Vel hjem!