Hopp til hovudinnhald

Fagleg arena for datadeling og informasjonsforvaltning

Emner:
  • Informasjonsforvaltning
  • Datadeling
Tid:
Onsdag 07. desember kl. 09:00–11:00, 2022
Stad:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei som er interessert i problemstillingar knytt til informasjonsforvaltningsarbeid. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål, dele historier og erfaringar. Møta er opne for alle.

Agenda:

09:00 «BioDigSirk –

Anbefaling om tiltak for å bidra til at Norge blir et foregangsland i utvikling av en grønn, sirkulær økonomi i bionæringene»
Presentert av Edvard Pedersen, Brønnøysundregistrene

10:00 «Funn fra eGovernmental Benchmark»

En årlig undersøkelse på vegne av EU og syv andre land om hvordan det står til med digitaliseringen av samfunnet
Presentert av Øystein Refsnes, Capgemini
Se også eGovernment Benchmark 2022 | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)

Vi gjer merksam på at det blir gjort videoopptak av møta. Deltakarar kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.

Skriv gjerne i Datalandsbyen om du har spørsmål til innleiarar eller forslag til tema for fagleg arena, så tek vi med oss innspela vidare: Møter og arrangementer | Datalandsbyen (norge.no)

Kontakt

Terje Bertelsen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 99 41 40 09