Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
Onsdag 07. september kl. 09:00–11:00, 2022
Stad:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei som er interessert i problemstillingar knyt til informasjonsforvaltningsarbeid. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål, dele historier og erfaringar. Møta er opne for alle.

Agenda:

09:00 «StandardLab i Arkivverket: Behovsstyrt standardisering»

Team StandardLab i Arkivverket har fått i oppdrag å erstatte Noark-standarden med en behovsstyrt tilnærming til standardisering for dokumentasjonsforvaltning og arkiv. De åpnet nylig for at alle kan registrere behov og ønsker i GitHub.

Hva slags behov er de ute etter? Hvilke andre metoder har de for å identifisere behov? Og hva skjer etter at behovene er fanget?
Innleder: Lars Vegard Bachmann, innovasjonsrådgiver, Arkivverket

10:00 «Digital sårbarhet – Hvem har høy risiko for å falle utenfor?»

En ny rapport har brukt data fra SSB og DFØ til å identifisere grupper som har høy risiko for å falle utenfor det digitale tjenestetilbudet, og hva som kjennetegner disse gruppene. Analysen viser at unge studenter og lite integrerte utenlandske kvinner er sårbare i møtet med offentlige digitale tjenester, mens det derimot er mindre sannsynlig at innvandrere som er godt integrert opplever digitalt utenforskap.
Marina Rybalka fra SSB og Ragnar Brevik fra Digdir presenterer

Vi gjer merksam på at det blir gjort videoopptak av møta. Deltakarar kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.
Lenke til Teams møta finn du alltid under Arrangementsoversikt | Digdir

Skriv gjerne i Datalandsbyen om dere har spørsmål til foredragshaldar eller forslag til tema for Fagleg arena, så tar vi med oss innspela vidare: Møter og arrangementer | Datalandsbyen (norge.no)

Kontakt

Kjersti Stenerud Steien

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 92 49 06 26