Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • ID-porten
  • Maskinporten
  • Kontaktregisteret
  • Fellesløsninger
Tid:
Tysdag 05. desember kl. 10:00–11:00, 2023
Stad:
Webinar

Dette er webinar #8 og det siste i rekka av webinar om flytting frå gammal til ny plattform. Vi gjev deg siste status, og vi har med oss Norsk helsenett som vil dele sine erfaringar frå då dei flytta helsenorge.no over til nye ID-porten.

Sjå opptak av webinaret

Status for flyttingen

Mange verksemder har no flytta sine tenester over på nye ID-porten. 21. november ruta vi om all OIDC-trafikk til nye ID-porten og samstundes flytta fleire av dei store verksemdene sine tenester.

Vi gjev deg siste status på migrering, og de vil få tips om kva de no bør gjere om de enda ikkje har flytta og vi nærmar oss «gate closing».

Norsk helsenett deler sine erfaringer

Norsk helsenett er ein av dei som i haust var tidleg ute med migrering til nye ID-porten. Dei leverer digitale tenester og infrastruktur til helsesektoren, der i blant helsenorge.no. I webinaret vil Thor Kristian Sortevik (Digdir) ta ei prat med Norsk helsenett for å høyre korleis migreringa gjekk.

Spørsmål og svar frå webinaret