(FLYTTET) Høringsseminar DCAT-AP-NO 2.0, ModellDCAT-AP-NO, DQV-AP-NO

Tid
Tirsdag 25. august kl. 09:00–10:00
Sted
FLYTTET - nytt møte 26. august 13 -15
Påmeldingsfrist
Mandag 24. august kl. 09:00
Kontaktperson

Vi har i høringsbrevet tilknyttet revidert standard for beskrivelse av datasett, datatjenester og datakataloger (DCAT-AP-NO) lagt opp til høringsseminar denne dagen. Dessverre kolliderer dette med Digitaliseringskonferansen, og vi flytter dermed møtet til 26. august klokka 13 - 15. Du finner dette møtet i arrangementsoversikten med lenke der du kan gå direkte inn i Teams-møtet.

Om høringen: https://www.digdir.no/digitale-felleslosninger/forslag-til-revidert-standard-beskrivelse-av-datasett-datatjenester-og-datakataloger-dcat-ap-no/1592