Søk om finansiering til grensekryssende digitaliseringsprosjekter

Norske offentlige og private virksomheter kan søke om finansiering fra EU til norske digitaliseringsprosjekter. Finansiering tilbys for prosjekter som skal styrke digital samhandling på tvers av landegrenser i EU, inkludert Norge.

04. mar 2020
CEF Telecom day 11th of March 2020

Digitaliseringsdirektoratet koordinerer norsk deltakelse i EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF) Digital. Nå kan du søke om finansiering til prosjekter innen følgende områder:

  • Automatisk oversettelse – løsninger for flerspråklige tjenester

  • Blokkjede – bruk av teknologi for å levere tjenester på nye måter

  • Meldingsutveksling – sikker utveksling av data og dokumenter

  • Elektronisk ID og Signatur – sikker identifikasjon på tvers av landegrenser

  • Digitale ferdigheter- utvikling av kompetanse innen kunstig intelligens.

  • Utveksling av kunst og kultur til den europeiske kulturportalen Europeana.

  • Et tryggere Internett for barn og ungdom

Søknadsfristen er 12. mai 2020.

Innovation and Networks Executive Agency (INEA), som håndterer søknader hos EU-kommisjonen, vil arrangere en virtuell informasjonsdag om søkemulighetene den 11. mars, kl.09:30 europeisk tid.

Kontakt

Lars Erik Myhre

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 99 44 11 11