Hopp til hovedinnhold

Overskride driftsbevilgninger

Har du et prosjekt som kan føre til reduserte kostnader på sikt, men mangler penger til å investere, finnes det en mulighet. Du har fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot innsparing i kommende år.

Det er adgang til å overskride driftsbevilgninger (post 01 og 21) med inntil fem prosent til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i løpet fem år, jf. rundskriv R-110/januar 2022, pkt. 2.6.

Muligheten til å overskride driftsbevilgninger er en budsjettfullmakt og ikke en låneordning. Ordningen er en forskottering av budsjettet, ved at årets bevilgning kan overskrides. Ordningen gjelder ordinære statlige forvaltningsorgan. Nettobudsjetterte virksomheter og forsvaret omfattes ikke.

Nedbetalingsperioden ble utvidet fra 3 til 5 år i 2017.

Investeringene gjøres i år 0 (det året fullmakten benyttes) og virksomheten har 5 år på spare inn beløpet. Det beregnes ikke renter av beløpet.

I rundskrivet er det også presisert at investeringer i IKT-baserte tjenester og systemer kan inngå i ordningen.