Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Fellesløsninger
  • Altinn
Tid:
tirsdag 19. mars kl. 11:30–12:30, 2024
Sted:
Digitalt

Dette er det tredje webinaret i rekken av webinarer som handler om Modernisering av Altinn og som er rettet mot sluttbrukersystem/leverandører (API-konsumenter). Vi oppdaterer om fremdriften i prosessen.

Innen juni 2026 må alle tjenester gjenopprettes på den nye plattformen, Altinn 3, samtidig som de avvikles i Altinn II.

Disse endringene vil også påvirke API-konsumenter i forbindelse med overgangen fra Altinn II til Altinn 3. Omleggingen i sluttbrukersystemene er en løpende prosess i hele programperioden. Vi ønsker derfor å invitere til regelmessige webinar for å gi informasjon om fremdriften i prosessen, og for å åpne for dialog med relevante leverandører av sluttbrukersystem.

Agenda

  • Arbeidsflate v/Mette Saltnes

    Arbeidsflate skal erstatte brukergrensesnittet til innboksen i Altinn 2 og henter data fra de tekniske grensesnittene via API-er i Dialogporten. På sikt skal produktet bygges slik at det integreres direkte i andre portaler, for eksempel tjenesteeiernes og sluttbrukersystemenes egne portaler. I første omgang som en del A av utviklingsprosessen skal innboksen reimplementeres på Altinn 3 i løpet av 2024.

    Vi er nå i slutten av konseptfasen og i dette webinaret vil vi presentere foreløpig konsept og ideer for del A. Delta på webinaret og la oss høre dine innspill på konseptet.

  • Produkt melding/formidling v/Leo Sande Gasnier

    I løpet av 2025 skal vi migrere Altinn Formidling og Altinn Melding over til nye løsninger. Vi er godt i gang med arbeidet og forteller om utkast til konsept for Altinn 3 meldingsprodukt. Vi vil i dette webinaret også vise en tidlig demo av formidlingsproduktet i Altinn 3.

Still oss spørsmål

Det vil underveis i webinaret være anledning til å stille spørsmål via chat.

Alle som melder seg på webinaret vil få tilsendt en epost med lenke til strømmingen dagen før.

Se opptak fra webinaret

Vi jobber med teksting og synstolkning.

Kontakt

Erling Laugen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 97 78 75 15