Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Fellesløsninger
  • ID-porten
Tid:
tirsdag 25. januar kl. 10:00–11:30, 2022
Sted:
Webinar

EU planlegger for digital identitetslommebok for enklere tilgang til tjenester på tvers av Europa. Bli med på webinar i regi av EU-kommisjonen, Digitaliseringsdirektoratet og Buypass.

EU-kommisjonen har presentert sitt forslag til en oppdatering av eIDAS-forordningen som har et potensiale i seg til å bidra til en aldri så liten digital revolusjon i Europa. Lovforslaget treffer også Norge siden forordningen allerede er tatt inn i norsk lov, og det er viktig at vi forstår hvilke konsekvenser dette kan ha for norske virksomheter og borgere.

Vi gir deg en kort faktaorientering om lovforslaget med hvilke muligheter og utfordringer som ligger her. Sentralt i forslaget er et nytt digitalt identitetsrammeverk basert på en digital identitetslommebok som skal gi sluttbrukerne tilgang til digitale tjenester, både offentlige og private, på en helt annen måte enn det vi er vant til. Vi ser også konturene av et nytt digitalt økosystem som vil kunne bidra til en effektiv digitalisering av tjenester på en helt nye måte på tvers av landegrensene i Europa.

Agenda:

Velkommen & introduksjon

European Digital Identity Framework
v/ Anders Gjøen, Legal & Policy Officer i EU Kommisjonen

EU Kommisjonen har foreslått et nytt rammeverk for elektronisk ID i Europa. Hovedformålet med forslaget er at alle skal ha rett til en elektronisk ID i form av en elektronisk identitetslommebok som skal kunne brukes i identitetsøyemed både mot offentlige og private tjenester online. Foredraget vil redegjøre for hovedtrekkene i forslaget.

Foredrag fra Digitaliseringsdirektoratet
v/Tor Alvik, Fagdirektør i Digitaliseringsdirektoratet

Hva betyr eIDAS 2.0 for norske aktører?
v/ Mads Henriksveen, Fagansvarlig for Tillitstjenester i Buypass

eIDAS 2.0 kan medføre en aldri så liten digital revolusjon i Europa og vi vil presentere det nye digitale økosystemet vi ser konturene av. Vi ser dette fra perspektivet til en tilbyder av tillitstjenester under eIDAS-forordningen og kikker litt i glasskulen for å muligheter som kan ligge her for norske aktører.

Oppsummering og spørsmål