Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Fellesløsninger
  • Digital postkasse
  • eFormidling
  • eInnsyn
  • eSignering
  • ID-porten
  • Kontaktregisteret
  • Maskinporten
Tid:
tirsdag 16. februar kl. 12:00–12:30, 2021
Sted:
Digitalt

Fellesløsningene er en del av et større økosystem i det offentlige Norge, og er viktige brikker for å få på plass sammenhengende digitale tjenester. Seniorrådgiver Halvard Gjerde forteller deg hvordan vi skal utvikle våre fellesløsninger dette året.

Planer for den enkelte fellesløsning

Halvard presenterer viktige utviklingstrekk for ID-porten, Maskinporten, eFormidling, ELMA, Digital post til innbygger, Kontakt- og reservasjonsregisteret, eSignering og eInnsyn. Han vil også se nærmere på andre tiltak som går på tvers av løsningene.

Viktig for dere kunder å passe på

Avslutningsvis vil Halvard Gjerde og Mari Jøndahl diskutere hva vi i Digdir ser for oss vil være de viktigste utviklingsområdene det kommende året og som dere kunder bør være oppmerksomme på. De ser også litt inn i glasskula på hva som eventuelt kan dukke opp av usikkerhetsmomenter.

Presentasjon av årets planer

Presentasjon av utviklingsplaner for fellesløsningene i 2021

Bli varslet om vedlikehold

Produksjonssettinger og vedlikehold blir varslet på samarbeidsportalen. Der det er ventet nedetid i forbindelse med produksjonssettingen eller vedlikeholdet, blir det også sendt e-post til e-postadresser som dere har registrert som varslingspunkt.