Hopp til hovedinnhold

Tenor testdatasøk åpnes 2. april

Nå blir det enklere for systemutviklere å finne egnede, korrekte og oppdaterte data til testing av dataløsninger. Den 2. april lanseres Tenor testdatasøk, en åpent tilgjengelig søkeløsning for syntetiske testdata. I første omgang gir systemet tilgang til et syntetisk folkeregister.

02. apr 2020
Mann som arbeider ved dataskjerm
Testere og utviklere kan via brukergrensesnittet søke etter ulike egenskaper ved testdataene, som for eksempel kjønn, ulike typer sivilstand og fødselsår.
Foto: Colourbox

Tenor testdatasøk er et arbeidsverktøy for alle som driver systemutvikling og som trenger testdata. Løsningen er gratis og kan benyttes av private og offentlige aktører. Alle som har norsk elektronisk ID kan logge inn via ID-porten for å ta den i bruk.

Om syntetiske data

Av hensyn til personvern eller andre forhold er tilgangen til gode data for bruk i testing ofte begrenset. Syntetiske data er til forskjell fra anonymiserte data kunstig konstruerte data som framstår, oppfører seg og endres som originale data, men uten personlig informasjon.

Når det blir enklere å finne testdata, vil det bidra til en mer effektiv test, lavere kostnader og kortere utviklingstid for nye løsninger. Testere og utviklere kan via brukergrensesnittet søke etter ulike egenskaper ved testdataene, som for eksempel kjønn, ulike typer sivilstand og fødselsår. Etter hvert vil løsningen tilby et grensesnitt for avansert søk samt et maskingrensesnitt blant annet for automatiske tester.

Syntetisk folkeregister først ut

Løsningen lanseres i første omgang med data fra det syntetiske folkeregisteret. Senere kan andre offentlige etater og private virksomheter som for eksempel banker og forsikringsselskaper, berike testpersonene og testvirksomhetene med syntetiske testdata fra sine testsystemer. Da vil det bli enda enklere å teste løsninger som krever samhandling på tvers.

Samarbeidsprosjekt

Siden 2016 har det pågått et samarbeid på tvers av flere offentlige etater for å finne bedre løsninger for syntetiske testdata til verdikjedetester. For å gi enklere tilgang til de syntetiske testdataene for alle, startet tverretatlig testsamarbeid i juni 2019 arbeidet med å lage søkeløsningen for testdata.

Tenor testdatasøk er utviklet med midler fra Digitaliseringsdirektoratets medfinansieringsordning og bidrag fra 12 samarbeidende etater. Løsningen forvaltes av Skatteetaten.