Hopp til hovedinnhold

Styringsrådet for Digdirs fellesløsninger

Emner:
 • Fellesløsninger
Tid:
onsdag 21. september kl. 12:30–torsdag 22. september kl. 12:30, 2022
Sted:
Scandic Park Hotel, Sandefjord

Styringsrådet er eit rådgivande organ for direktoratet og skal behandle viktige saker som omhandlar fellesløysingane. Anbefalingane frå styringsrådet er viktige for oss i beslutningar og råd til politiske myndigheiter knytta til utviklinga og forvaltninga av løysningane.

Medlemmane i styringsrådet skal bidra til ei forankring av anbefalingane og beslutningane i eiga verksemd og hjå samarbeidspartar, samt bidra til at løysningane vert tatt aktivt i bruk.

Møte i styringsrådet skal normalt gjennomførast fire gonger i året. Styringsrådet omfattar alle våre digitale fellesløysingar utanom eInnsyn, som har sitt eige styringsråd.

Agenda

 • Godkjenning av innkalling og agenda v/Andreas Rafaelsen
  • Saker til eventuelt?
 • Sak 11-22: Aktuelle satsingsforslag v/Andreas Rafaelsen
 • Sak 12-22: Finansiering og felles finansieringsmodell for Digdirs fellesløsninger v/Frode Danielsen
 • Sak 13-22: Nasjonal strategi for eID i offentlig sektor v/Stig Slaatto-Hornnes
 • Sak 14-22: Mandat Fellesløsning for varsling v/Jon Håkon Odd
 • Sak 15-22: Orienteringssaker
  • Kort status produktråd v/Tor Arild Sunnevåg
  • Brukerrådet 2022 v/Mari Jøndahl
 • Eventueltsaker og en kort evaluring av samlingen v/Andreas Rafaelsen