Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Fellesløsninger
Tid:
torsdag 14. mars kl. 12:30–15:30, 2024
Sted:
Digitalt møte

Styringsrådet er eit rådgjevande organ for direktoratet og skal handsame viktige saker som omhandlar fellesløysingane. Tilrådingane frå styringsrådet er viktige for oss i avgjerder og råd til politiske styringsmakter knytt til utvikling og forvaltning av løysingane.

Medlemmane i styringsrådet skal bidra til ei forankring av tilrådingane og avgjerdslene i eiga verksemd og hjå samarbeidspartar, samt bidra til at løysingane vert tekne aktivt i bruk.

Møte i styringsrådet skal normalt gjennomførast fire gonger i året. Styringsrådet omfattar alle våre digitale fellesløysingar utanom eInnsyn, som har sitt eige styringsråd.

Agenda:

  • Hva skjer i programmet Nye Altinn
  • Orientering om eIFEL
  • Designsystemet - digitalt fellesgode for raskere digitalisering
  • Produktgruppestrategi Portaler og brukeropplevelse
  • Manglende tilgang til offentlige tjenester for relevante brukergrupper
  • Orientering om områdegjennomgang
  • Bruk og gevinster av Digdirs fellesløysinger
  • Markedsplan for Digdirs fellesløsninger 2024

Møtepapira finn du via eInnsyn.