Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Fellesløsninger
Tid:
onsdag 05. juni kl. 12:00–torsdag 06. juni kl. 12:00, 2024
Sted:
Fysisk møte (lunsj-til-lunsj)

Styringsrådet er eit rådgjevande organ for direktoratet og skal handsame viktige saker som omhandlar fellesløysingane. Tilrådingane frå styringsrådet er viktige for oss i avgjerder og råd til politiske styringsmakter knytt til utvikling og forvaltning av løysingane.

Medlemmane i styringsrådet skal bidra til ei forankring av tilrådingane og avgjerdslene i eiga verksemd og hjå samarbeidspartar, samt bidra til at løysingane vert tekne aktivt i bruk.

Møte i styringsrådet skal normalt gjennomførast fire gonger i året. Styringsrådet omfattar alle våre digitale fellesløysingar utanom eInnsyn, som har sitt eige styringsråd.

Møtepapira finn du via eInnsyn.

Medlemmer i styringsrådet:

SkatteetatenMorten Drechsler
BrønnøysundregistreneTore Tveråmo
Statens kartverkØystein Høydalsvik
NAVMarte Vidnes Jensen
Statens vegvesenLars Kalfoss
Norsk helsenettHilde Lyngstad
A-ordningenTor Ivar Grina
Statens LånekasseIngunn Bakkene Cowan
SSBRune Gløersen
MattilsynetAnders Jensen
KSTristan Rolstad
Bergen kommuneKjetil Aarhus
Telemark fylkeskommuneJon Skriubakken
Oslo kommuneBjørn Marthinsen
Politiet (PIT)Pål Habberstad