Styringsråd for Digdirs fellesløsninger

Emner:
  • Fellesløsninger
  • ID-porten
  • Digital postkasse
  • eFormidling
  • eSignering
  • Kontaktregisteret
  • Maskinporten
  • Altinn
Tid:
torsdag 09. juni kl. 09:00–11:00, 2022
Sted:
Økern Portal

Styringsrådet er eit rådgivande organ for direktoratet og skal behandle viktige saker som omhandlar fellesløysingane. Anbefalingane frå styringsrådet er viktige for oss i beslutningar og råd til politiske myndigheiter knytta til utviklinga og forvaltninga av løysningane.

Medlemmane i styringsrådet skal bidra til ei forankring av anbefalingane og beslutningane i eiga verksemd og hjå samarbeidspartar, samt bidra til at løysningane vert tatt aktivt i bruk.

Møte i styringsrådet skal normalt gjennomførast fire gonger i året. Styringsrådet omfattar alle våre digitale fellesløysingar utanom eInnsyn, som har sitt eige styringsråd.

Agenda

Godkjenning av innkalling og agenda.

Saker til eventuelt?

Kort status på oppfølging av saker i forrige møte.

Hva betyr budsjettsituasjonen for videreutvikling av fellesløsningene. Hva er konsekvensen for virksomhetene.

Status og videre prosess for arbeid med finansieringsmodeller.

Overgang fra plattform til enkeltprodukt, produktifisering og finansieringsmodell.

Orienteringssaker fra Digdir.