Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Fellesløsninger
  • ID-porten
  • Digital postkasse
  • eFormidling
  • eSignering
  • Kontaktregisteret
  • Maskinporten
  • Altinn
Tid:
torsdag 09. juni kl. 09:00–11:00, 2022
Sted:
Økern Portal

Styringsrådet er eit rådgivande organ for direktoratet og skal behandle viktige saker som omhandlar fellesløysingane. Anbefalingane frå styringsrådet er viktige for oss i beslutningar og råd til politiske myndigheiter knytta til utviklinga og forvaltninga av løysningane.

Medlemmane i styringsrådet skal bidra til ei forankring av anbefalingane og beslutningane i eiga verksemd og hjå samarbeidspartar, samt bidra til at løysningane vert tatt aktivt i bruk.

Møte i styringsrådet skal normalt gjennomførast fire gonger i året. Styringsrådet omfattar alle våre digitale fellesløysingar utanom eInnsyn, som har sitt eige styringsråd.

Agenda

09:00
Velkommen Program klokka 09:00. Velkommen med

Godkjenning av innkalling og agenda.

Saker til eventuelt?

Kort status på oppfølging av saker i forrige møte.

09:10
Sak 08-22 Økonomiske rammer for forvaltning av fellesløsninger Program klokka 09:10. Sak 08-22 Økonomiske rammer for forvaltning av fellesløsninger med

Hva betyr budsjettsituasjonen for videreutvikling av fellesløsningene. Hva er konsekvensen for virksomhetene.

10:00
Sak 09-22 Enhetlig finansieringsmodell for Digdirs fellesløsninger Program klokka 10:00. Sak 09-22 Enhetlig finansieringsmodell for Digdirs fellesløsninger med

Status og videre prosess for arbeid med finansieringsmodeller.

10:30
Sak 10-22 Avvikling av Altinn 2.0 Program klokka 10:30. Sak 10-22 Avvikling av Altinn 2.0 med

Overgang fra plattform til enkeltprodukt, produktifisering og finansieringsmodell.

10:50
Orienteringssaker / Eventuelt Program klokka 10:50. Orienteringssaker / Eventuelt med

Orienteringssaker fra Digdir.