Hopp til hovedinnhold

Rapport

Strategi for signeringstjenesten

Våren 2016 lanserte Difi en ny fellestjeneste for elektronisk signatur til offentlige virksomheter. Tjenesten, eSignering, tilbyr elektronisk signatur for privatpersoner til bruk for offentlige virksomheter.

Difi-rapport 2017:3
20. april 2017

Strategien beskriver den retningen signeringstjenesten vil utvikles i perioden 2017–2022. De behov som kundene har meldt inn og vurderingen av disse har vært førende for utforming av strategien. I strategien beskrives også signeringstjenestens visjon, hvor strategien vil ligge til grunn for å nå denne.

Offentlige virksomheter kan bruke signeringstjenesten via en portal hvor dokumentene lastes opp manuelt, eller de kan integrere tjenesten inn i sine egne løsninger, slik at innbyggeren bruker tjenesten i virksomhetens egen kontekst. Posten Norge er leverandør av tjenesten til offentlig sektor.

Mer om tjenesten eSignering

Signeringstjenesten har i tillegg en tjeneste for langtidsvalidering av signaturer og en tjeneste for arkivering av signerte dokumenter. På Samarbeidsportalen er det publisert informasjon om hvordan ta i bruk signeringstjenesten, hva tjenesten koster og teknisk dokumentasjon.