Hopp til hovedinnhold

Rapport

Strategi for Kontakt- og reservasjonsregisteret 2017–2022

Kontakt- og reservasjonsregisteret er en forutsetning for at forvaltningen skal kunne kommunisere digitalt med innbyggerne. Forvaltning og utvikling av registeret er derfor svært viktig for hele offentlig sektor.

Difi-rapport 2016:9
11. januar 2017

Både i Stortingsmelding 23 Digital Agenda for Norge fra 2013, og i oppfølgningen i stortingsmelding 27 Digital agenda for Norge i 2016 er ønsket om et digitalt førstevalg sentralt. Med bakgrunn i de føringene som er lagt i stortingsmeldingene, er målsetningen at:

  • Kontakt- og reservasjonsregisteret understøtter prinsippet om digital kommunikasjon som hovedregel for offentlig forvaltnings kontakt med innbyggerne, gjennom å tilby et register som er pålitelig, lett tilgjengelig og har god datakvalitet.
  • Digital kommunikasjon med innbyggere er kostnadseffektivt for forvaltningen.
  • Det er attraktivt for innbygger å være i registeret gjennom enkle måter å registrere og oppdatere egen kontaktinformasjon.
  • Innbygger har kontroll på forvaltningens bruk av egen informasjon.
  • Registeret ivaretar hensyn til personvern og informasjonssikkerhet.

Målsetningene skal også bidra til å realisere registerets overordnede visjon:

Kontakt- og reservasjonsregisteret dekker offentlig sektors behov for digital kontaktinformasjon til innbygger.

Strategien er delt inn i fem hovedområder som handler om informasjonsinnhold i registeret, distribusjon av informasjonen, bruk av informasjonen, datakvalitet og risiko og sårbarhet.

Målgruppen for strategidokumentet er registerets nåværende kunder, fremtidige kunder og personer med ansvar for tjenesteutvikling i eller på vegne av offentlige virksomheter.

Kontakt

Stig Slaatto-Hornnes

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 90541534

Torgeir Strypet

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 97149903