Hopp til hovedinnhold

Rapport

Sikker digital post fra det offentlige

I regjeringens digitaliseringsprogram ”på nett med innbyggerne” slås det fast at alle innbyggere og bedrifter skal få en sikker digital postkasse hvor de kan ta i mot digital post fra staten. Det skal også være mulig å motta digital post fra de kommunene som knytter seg til ordningen.

Difi-rapport 2012:10
15. juni 2012

I denne rapporten er det utredet hvordan en slik løsning bør realiseres. Mandatet er gitt i Difis tildelingsbrev for 2012, hvor oppdraget er å kvalitetssikre og detaljere det kortsiktige løsningskonseptet slik dette ble foreslått i Difi rapport 2011:7 ”En felles meldingsboks”. I tillegg er de økonomiske og administrative konsekvensene av ulike alternative løsninger utredet.