Hopp til hovedinnhold

Bruken av nasjonale fellesløsninger som Altinn, ID-porten og Kontakt- og reservasjonsregisteret økte kraftig i 2020. - Dette er digitale byggeklosser som har vært helt avgjørende i håndteringen av koronakrisen, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

19. februar 2021
Illustrasjonsfoto av Altinn innboks på mobil
Trafikken i ID-porten ble doblet da landet stengte ned i mars, og endte opp med en samlet økning på over 40 prosent for hele 2020.
Foto: Digdir

Årsstatistikken fra Digitaliseringsdirektoratet viser at det ble ny rekord både for Altinn som formidlet over 85 millioner sendinger, og ID-porten som håndterte 247 millioner innlogginger gjennom fjoråret.

Offentlige virksomheter bruker en rekke nasjonale fellesløsninger i utviklingen av sine digitale tjenester. Løsningene utvikles én gang og kan deretter benyttes av mange. Det siste året har fellesløsningene spilt en ekstra viktig rolle som komponenter i ekstraordinære «koronaløsninger» rettet mot innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.

Gir gevinster

- Det gleder meg å se at utviklingen går i riktig retning. Det er viktig at både statlige, kommunale og andre offentlige virksomheter fortsatt tar i bruk fellesløsninger der det er mulig og samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er bedre enn å utvikle og forvalte egne løsninger med samme funksjonalitet, sier Linda Hofstad Helleland.

En undersøkelse blant 3600 bedriftsledere sist høst viser at Altinn sparer bedriftene for arbeidstid tilsvarende 15 milliarder kroner årlig. Gevinsten ved ID-porten handler først og fremst om at innbyggerne har en enkel, trygg og lik påloggingsløsning til offentlige digitale tjenester. Anslag viser at de øvrige fellesløsningene samlet sparte det offentlige for over 400 millioner kroner i reduserte kostnader til porto, materiell og arbeidstid i fjor.

Doblet trafikken

Over 90 prosent av innbyggerne i yrkesaktiv alder benyttet Altinn i løpet av 2020. Offentlige virksomheter sendte 62 millioner meldinger til bedrifter og innbyggere via plattformen, en økning på 19 prosent fra året før. Innbyggere og næringsliv sendte inn 23,2 millioner skjemaer. Det ble gitt 2,3 millioner samtykker til deling av data, en økning på 76 prosent.

Bruken av ID-porten som innloggingsløsning til offentlige tjenester har økt jevnt over mange år. Trafikken ble doblet da landet stengte ned i mars, og endte opp med en samlet økning på over 40 prosent for hele 2020.

Antall oppslag i Kontakt- og reservasjonsregistret, som inneholder kontaktinformasjon til over 4,6 millioner innbyggere, ble doblet i 2020 sammenlignet med året før.

Mange virksomheter så også behovet for å kunne signere digitalt, og det var en formidabel økning i bruken av fellesløsningen eSignering. Antall signeringer økte med 70 prosent i forhold til året før.

Løser likeartede behov

Digitaliseringsdirektoratet har ansvar for utvikling og forvaltning av en rekke nasjonale fellesløsninger. Direktør Steffen Sutorius er glad for at disse tas i bruk når det skal lages bedre eller nye offentlige tjenester.

- En del av vårt oppdrag er å tilby felleskomponenter og fellesløsninger der det er generiske behov, med andre ord løse likeartede behov som offentlige virksomheter har. Dette gir åpenbare stordriftsfordeler, bedre brukeropplevelser og bidrar til å ivareta viktige hensyn som informasjonssikkerhet og personvern i tjenestene fra det offentlige, sier Sutorius.

Fullstendig statistikk over utviklingen for fellesløsningene for 2020 blir publisert i Digitaliseringsdirektoratets rapport i løpet av våren.

Kontakt

Steffen Sutorius

Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 93 06 84 59