Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • Fellesløsninger
  • Altinn
  • Sammenhengende tjenester
Tid:
Onsdag 22. november kl. 12:00–13:00, 2023
Stad:
Webinar

Det skal vere enkelt å sende og motta store mengder data - på ein trygg og effektiv måte.

Regelmessige møter kvar 14. dag

Innan juni 2026 planlegg vi å migrere Altinn Formidling og Altinn Melding til nye løysingar. Vi har allereie starta arbeidet med å undersøke korleis vi best kan imøtekomma behova deira. I samband med det ynskjer vi å invitere til opne møter kvar 14. dag. Dette vil gje dykk sjansen til å følgje med på utviklinga og komme med dykkar innspel til arbeidet.

Roadmap for Altinn Formidling

Vi har utarbeidd eit overordna roadmap for Altinn Formidling som de finn her (detaljar vil bli ytterligare spesifisert seinare): Roadmap for Digdir (github.com)

Målgruppe

Dialog med våre eksisterande og mogelege nye kundar er veldig viktig, for å sikre at vi tilbyr dei løysingane de treng. Det er også viktig at alle som leverer systemstøtte eller andre fellesløysingar er informert om det pågåande arbeidet, slik at vi kan dra nytte av deira innsikt. Møtet er ope for alle, og heilt utan forpliktingar.

Presentasjonane som blir vist på møta vil bli tilgjengeleggjort, og agenda vil bli fortløpande oppdatert her på Github.

Kontakt

Leo Sande Gasnier

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 48 22 38 24