Møte i Styringsrådet

Emner:
  • Fellesløsninger
  • ID-porten
  • Digital postkasse
  • eFormidling
  • eSignering
  • Kontaktregisteret
  • Maskinporten
  • Altinn
Tid:
onsdag 08. juni kl. 11:00–torsdag 09. juni kl. 13:00, 2022
Sted:
Økern Portal

Styringsrådet er eit rådgivande organ for direktoratet og skal behandle viktige saker som omhandlar fellesløysingane. Anbefalingane frå styringsrådet er viktige for oss i beslutningar og råd til politiske myndigheiter knytta til utviklinga og forvaltninga av løysningane.

Medlemmane i styringsrådet skal bidra til ei forankring av anbefalingane og beslutningane i eiga verksemd og hjå samarbeidspartar, samt bidra til at løysningane vert tatt aktivt i bruk.

Møte i styringsrådet skal normalt gjennomførast fire gonger i året. Styringsrådet omfattar alle våre digitale fellesløysingar utanom eInnsyn, som har sitt eige styringsråd.

Agenda og sakspapirer for Styringsrådet kommer.