Hopp til hovedinnhold
Emner:
 • Fellesløsninger
 • eInnsyn
Tid:
torsdag 16. mars kl. 12:00–15:00, 2023
Sted:
Økern Portal

Styringsrådet er et rådgivende organ for eInnsyn og skal særlig behandle spørsmål knyttet til strategi og videreutvikling av eInnsyn. For å sikre at eInnsyn utvikles og forvaltes i tråd med offentlig sektors og innbyggerenes behov, vil Digdir benytte styringsrådet til samarbeid, dialog og innspill til strategisk retning og utviklingstiltak.

eInnsyn styringsråd 16. mars 2023
Styringsrådet for eInnsyn var denne uken samlet i Digdirs lokaler på Økern Portal for å diskutere den videre utviklingen av fellesløsningen eInnsyn. Framme fra venstre: Nina Olsen Munthe, Digdir – Monica Jakobsen, Mattilsynet –Tone Mjøs, Digi Viken og KS - Hilde Tvervik Juva, Oslo kommune, Jon Sundby, Oslo kommune - Bodhild Therese Cirotzki, Digdir. Bak frå venstre: Jon Håkon Odd, Digdir - Solveig Helene Geithus, Lotteri- og stiftelsestilsynet - Stein Magne Os, Digdir - Kristine Foss, Norsk Presseforbund - John Eivind Presterud, Digdir - Espen Sjøvoll, Arkivverket - Lars Arne Ryssedal, Oslo kommune - Jørn Holen, Nærings og fiskeridepartementet. (Kari Myhre, Trøndelag fylkeskommune var ikke tilstede)

Styringsrådets oppgave er å bistå Digdir i å fange opp behov og utviklingstrender hos kunder og sluttbrukere, slik at forvaltningen og utviklingen av eInnsyn tilfredstiller reelle behov og synkroniseres med digital modning og utvikling ellers, for dataleverandører og sluttbrukere.

Det er ingen påmelding til dette møtet. Det er kun for de utpekte representantene.

Agenda

 • Velkommen, godkjenning av sakliste og referat
 • Endring av bruksvilkår for eInnsyn
 • Status eInnsyn
 • Status kommunal sektor
  - Finansiering og rammebetingelsar
  - Utbreiing og marknadsplan
 • Utviklingsplan 2023
 • Orienteringssaker
  - Regulatorisk sandkasse
  - Brukarundersøking
 • Spørsmål og svar rundt Offentlegregelverket
 • Møteplan 2023 – 2024
 • Eventuelt