Møte i styringsrådet for eInnsyn

Emner:
 • Fellesløsninger
 • eInnsyn
Tid:
torsdag 13. januar kl. 12:00–14:00, 2022
Sted:
Digitalt

Styringsrådet er et rådgivende organ for eInnsyn og skal særlig behandle spørsmål knyttet til strategi og videreutvikling av eInnsyn. For å sikre at eInnsyn utvikles og forvaltes i tråd med offentlig sektors og innbyggerenes behov, vil Digdir benytte styringsrådet til samarbeid, dialog og innspill til strategisk retning og utviklingstiltak.

Det er ingen påmelding til dette møtet. Det er kun for de utpekte representantene.

Styringsrådets oppgave er å bistå Digdir i å fange opp behov og utviklingstrender hos kunder og sluttbrukere, slik at forvaltningen og utviklingen av eInnsyn tilfredstiller reelle behov og synkroniseres med digital modning og utvikling ellers, for dataleverandører og sluttbrukere.

Agenda

 • Velkommen, godkjenning av sakliste og referat

Sakspapir: Møtereferat 21-06-16

 • Status drift og forvaltning av eInnsyn
 • Oppfølging av sak frå sist møte
 • Utbredelse i kommunal sektor
  • Budsjett og rammebetingelser
  • Status utbredelse 2022
 • Utviklingsplan 2022
 • Orienteringssaker
 • Regulatorisk sandkasse ​
 • Brukerundersøkelse og brukstall
 • Rapport fra Riksrevisjonen

Eventuelt

Referat fra styringsrådet