Møte i styringsrådet for digitale fellesløsninger

Emner
Fellesløsninger
Tid
Onsdag 22. september kl. 14:00–17:00, 2021
Sted
Internt møte
Påmeldingsfrist
Onsdag 22. september kl. 13:00, 2021
Kontaktperson
Aud Inger Sviggum, telefon: 40 60 62 22

For å sikre at dei digitale fellesløysingane vert utvikla og forvalta i samsvar med offentleg sektor sine behov, benyttar me styringsrådet til samarbeid og dialog med sentrale kundar.

Styringsrådets medlem har møte 4. gongar i året. Det er ingen påmelding til dette møtet, det er kun for inviterte.

Meir informasjon om styringsrådet finn du på Samarbeidsportalen.

Agenda

  • 21/12 - Status drift og forvaltning av fellesløsningene v/Nina Munthe Olsen
  • 21/13 - eID - status og prioriteringer v/Stig Slaatto-Hornnes
  • 21/14 - Skjermskraping - oppfølgingssak fra styringsråd i juni v/Stig Slaattoo-Hornnes
  • 21/15 - Styring og finansiering av fellesløsningene v/Helge Bang
  • 21/16 - Oppfølging og status etter hendelse 1. oktober 2020 v/Jon Håkon Odd
  • 21/17 - Orienteringssaker:
    • Digital Assistent v/Cathrine Holten
    • Innsyn og kontroll v/Cathrine Holten

Eventuelt.