Hopp til hovedinnhold

Rapport

En felles meldingsboks

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fikk i tildelingsbrev for 2010 i oppdrag fra Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) å ”greie ut ei løysning for meldingsutveksling mellom forvaltninga og innbyggjar/næringsliv (felles elektronisk postkasse)”. Denne utredningen er et svar på oppdraget og omhandler konsept og løsningsalternativer for en felles meldingsboks.

Difi-rapport 2011:7
06. september 2011

Utredningen omfatter meldingsutveksling mellom offentlig sektor på den ene side og innbyggere og næringsliv på den andre side.