Hopp til hovedinnhold

Drøyt to år etter at det ble mulig å sende nabovarsler i byggesaker digitalt, er over én million nabovarsler sendt via Altinn. Samfunnet sparer hundrevis av millioner kroner årlig.

Byggeplass Kongsvinger juni 2020
Byggeplass Kongsvinger juni 2020
Foto: Silje AO / Shutterstock

Nabovarsel nummer én million ble sendt fra entreprenørselskapet Sweco til en nabo av et prosjekt i Nordre Follo.

– Dette er en suksesshistorie om offentlig-privat samarbeid basert på digitale fellesløsninger. I stedet for å forsøke å lage en offentlig løsning som passer for alle – og derfor kanskje ikke er optimal for noen – har Direktoratet for byggkvalitet lagt til rette for at private leverandører har kunnet skreddersy løsninger for arkitekter, entreprenørselskaper, rørentreprenører og vanlige brukere, sier en fornøyd digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland.

Velg mellom seks leverandører

Digitale nabovarsler sendes via Fellestjenester BYGG, som er en Altinn-basert tjenesteplattform utviklet av Direktoratet for byggkvalitet (DIBK). Direktoratet har overlatt til private leverandører å koble seg på det tekniske grensesnittet (API-et) i Altinn og bygge løsningene rettet mot ulike brukergrupper.

Hittil er det seks leverandører som tilbyr digitaliserte og delvis automatiserte tjenester for innlevering av byggesøknader. De seks er Norconsult, Norkart, Ambita, Holte, Arkitektbedriftene og Rørentreprenørene, i tillegg til Oslo kommune. Løsningene er godt brukt, og nabovarseltjenesten har doblet antall varsler siden slutten av mai 2020.

Sparer tid og penger

Norske kommuner behandler rundt 90 000 byggesøknader i året. At nabovarselet sendes digitalt, og ikke lenger som en rekommandert sending, innebærer store besparelser for både søkere og mottagere.

– Gevinstpotensialet for digitale nabovarsler er beregnet til 332 millioner kroner årlig. I løpet av en femtenårsperiode betyr det besparelser på fem milliarder kroner, sier fagdirektør for digitalisering i Direktoratet for byggkvalitet, Kari Befring Bjørnstad.

Unngår smitte

I tillegg til store økonomiske besparelser, har digitale nabovarsler også positive sider med hensyn til smittevernet, påpeker Bjørnstad.

– I en tid med mange restriksjoner er det ekstra bra at naboen kan svare på nabovarselet hjemmefra via Altinn og slippe å oppsøke posten for å hente et rekommandert brev.

Fellestjenester BYGG er det største digitaliseringsløftet i direktoratets arbeid med å digitalisere byggesøknader så langt. De er nå i gang med å utvikle tilsvarende løsninger for plansaker etter å ha mottatt midler fra regjeringens tredje tiltakspakke mot koronakrisen.

Direktør i Digitaliseringsdirektoratet, Steffen Sutorius, er imponert over måten DIBK jobber med digitalisering av bygg- og plansakområdet.

– Jeg må bare få gratulere Direktoratet for byggkvalitet med de gode resultatene. At DIBK har valgt å bygge på nasjonale fellesløsninger som Altinn, Matrikkelen, ID-porten og kontakt- og reservasjonsregisteret, er en viktig del av suksessoppskriften, sier Sutorius.

Kontaktpersoner:

Heidi Egede-Nissen
- Kommunikasjonsrådgiver
- Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Mob: 404 37 384
- E-post: hen@kmd.dep.no


Kari Befring Bjørnstad
- Fagdirektør
- Direktoratet for byggkvalitet

- Mob: 92632138
- E-post: kbb@dibk.no


Jørgen Ferkingstad
- Kommunikasjonsansvarlig Altinn
- Digitaliseringsdirektoratet

- Mob: 90648435
- E-post: jfe@digdir.no