Hopp til hovedinnhold

Rapport

Brukerundersøkelse for Offentlig elektronisk postjournal 2011

Brukerundersøkelsen viser at OEP har et bredt nedslagsfelt og brukes både privat og i forbindelse med jobb. Sluttbrukerne er i høy grad fornøyde med den tekniske løsningen, men ønsker forbedringer, blant annet på søkefunksjonaliteten.

Difi-rapport 2012:5
30. april 2012

Sluttbrukerne er positive til den oppfølgingen de får fra virksomhetene, selv om mange påpeker at det er variabelt. Det forventes at bestillingene skal behandles raskt, og at dokumenter er tilgjengelige direkte fra nettsiden uten at man må kreve innsyn. Videre har sluttbrukerne høye forventninger til OEP i framtiden, og de etterspør og forventer at stadig flere offentlige virksomheter skal levere sine journaler til OEP.

Både på arkivmedarbeidernivå og virksomhetsnivå ser vi en positiv innstilling til OEP, og at OEP anses som et godt verktøy for publisering av journal. Virksomhetene har imidlertid fått flere innsynskrav, noe som øker arbeidsmengden på dette området. De ønsker seg derfor forbedringer av OEP med tanke på effektivisering.

Begge målgrupper etterspør en løsning for publisering av fulltekstdokument. For sluttbrukere vil dette bety en enklere og raskere tilgang til dokumentene. For innholdsleverandører sin del vil dette medføre at mindre tid går med til å behandle innsynskrav. Undersøkelsen har også vist hvor det trengs ekstra innsats i oppfølgingen og samarbeidet med innholdsleverandører. Det er viktig at innholdsleverandørene tas med på råd og involveres tettere i videreutviklingsarbeidet.