Hopp til hovedinnhold

IT i Praksis 2022 er ute i sin femtende utgave. Undersøkelsen er den mest omfattende i sitt slag og er en viktig pulsmåler i det digitale Norge. Den belyser utfordringer og status på digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor, både på utførelsen av arbeidet og graden av innovasjon.

Undersøkelsen viser til at etableringen av de offentlige fellesløsningene har vært et svært vellykket grep for digitaliseringen av offentlig sektor. Blant annet oppgir 69 % av de som svarer at de bruker komponenter fra de nasjonale fellesløsningene i sine tjenester. Til tross for det kan det være grunn til å tenke nytt rundt enkelte deler av det digitale økosystemet. Samtidig som bruken av fellesløsningene i økosystemet er høy, synker tilfredsheten med hvordan fellesløsningene bidrar til å utvikle sammenhengende tjenester og bedre løsninger for egen virksomhet. Dette kan skyldes at større aktører som staten og store kommuner har fått økte forventninger til hva fellesløsningene skal kunne bidra med.

Nordmenn flest mener de har god digital kompetanse

IT i praksis favner bredere enn å bare undersøke den digitale tilstanden i offentlig og privat sektor. Tusen privatpersoner har svart på hvordan de oppfatter digitaliseringen av offentlig sektor, sett fra sitt eget perspektiv.

Ni av ti personer mener de har tilfredsstillende digital kompetanse, viser undersøkelsen. Samtidig, i en stadig mer digitalisert hverdag, opplever noen grupper større utfordringer knyttet til bruken av offentlige digitale tjenester.

Enkelte grupper i befolkningen har økt risiko for å miste tilgang til viktige, offentlige tjenester i et stadig mer digitalt samfunn. Det gjelder ikke bare de eldste i befolkningen. Undersøkelsen bruker samlebetegnelsen «utsatte grupper». De tre viktigste egenskapene for disse utsatte gruppene er høy alder, lav inntekt og at de står utenfor arbeid eller studier.

For personer i utsatte grupper oppfattes digitaliseringen som vanskeligere. Syv prosent oppfatter offentlige digitale tjenester som svært vanskelige å bruke, mot to prosent hos den øvrige befolkningen.

Samtidig viser undersøkelsen at det også i aldersgruppen under 35 år er svært mange som mener de har under middels gode digitale ferdigheter. Dette til tross for at aldersgruppen har flest som mener sine ferdigheter er over middels.

Hele undersøkelsen kan lastes ned på Rambølls sider.

Mer statistikk og informasjon: