Bærekraftskonferansen - Veien mot 2030

Emner
Fellesløsninger
Innovasjon
Tid
Onsdag 02. juni kl. 09:00–12:30, 2021
Sted
Digital konferanse

På grunn av den økte smittesituasjonen og restriksjonene som er innført i Oslo, er den planlagte konferansen 02.02.21 utsatt. Ny dato er 2. juni 2021:

Bærekraftsminister Nikolai Astrup og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein inviterer til digital konferanse om bærekraftsarbeidet i Norge.

Målet med konferansen er å mobilisere hele landet til en felles innsats for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Konferansen skal belyse muligheter og utfordringer knyttet til bærekraftsarbeidet i Norge, og vise sammenhengen mellom Norges engasjement nasjonalt og internasjonalt.

Se mer på konferansesiden.