Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Fellesløsninger
  • Altinn
  • Digital samhandling
Tid:
fredag 30. juni kl. 12:00–13:00, 2023
Sted:
Webinar

Innen juni 2025 skal vi migrere Altinn Formidling og Altinn Melding over til nye løsninger. Vi er i gang med arbeidet for å se på hvordan vi best skal dekke behovet for sending og mottak av store datamengder. I den forbindelse ønsker vi å invitere til åpne møter hver 14. dag, for å gi dere mulighet til å følge utviklingen og gi deres innspill til arbeidet.

Det skal være enkelt å sende og motta store datamengder - på en trygg og effektiv måte

Dialog med eksisterende og mulige nye kunder er veldig viktig, for å sikre at vi tilbyr de løsningene dere trenger. Det er i tillegg viktig at også alle som leverer systemstøtte elle andre fellesløsninger er informert om arbeidet som pågår, sånn at vi får deres innsikt.

Møtet er åpent for alle, og det er ingen forpliktelser i å bli med. Vi rekker to møter før sommeren, før vi starter opp igjen mot slutten av august.

Overordnet roadmap for arbeidet ligger her (detaljeres ytterligere fremover): Roadmap for Digdir (github.com)

Agenda

Vi starter møteserien med å gå gjennom arbeidet så langt, før vi presenterer en tidlig versjon av alternative løsningsforslag.

  • Velkommen
  • Gjennomgang av ulike løsningsalternativer
  • Åpen mikrofon – Kjenner dere til eksisterende løsninger eller pågående arbeid vi burde kjenne til?
  • Spørsmål og innspill

Velkommen! Vi håper på å se flest mulig!

Kontakt

Leo Sande Gasnier

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 48 22 38 24