Nasjonale fellesløsninger Altinn Tjenesteutviklingsløsning (TUL)

Altinn TUL gir deg tilgang til et sett med verktøy du behøver for å utvikle tjenester på Altinn-plattformen.

Kort om Altinn TUL
Målgruppe

Obligatorisk for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

Sluttbrukere

Ansatte i statlige virksomheter

Ansatte i kommunal sektor

Juridiske forutsetninger for bruk Ingen vesentlige forutsetninger
Betaling Betaler for etablering. Betaler for bruk. Se betalingsinformasjon
Forvalter Digitaliseringsdirektoratet

Om nye Altinn Studio

Altinn Studio er Altinns nye verktøy for å utvikle offentlige digitale tjenester. Dette kan være alt fra helt enkle skjema til avanserte applikasjoner.

En første versjon for bruk lanseres i desember 2019. Fra våren 2020 åpner vi for at alle kan ta i bruk Altinn Studio.

Les mer om Altinn Studio