Acos brukerseminar

Emner:
  • Fellesløsninger
  • Digital postkasse
  • Altinn
  • eFormidling
  • eInnsyn
  • eSignering
  • ID-porten
  • Kontaktregisteret
  • Maskinporten
Tid:
tirsdag 03. mai kl. 09:00–onsdag 04. mai kl. 15:00, 2022
Sted:
Clarion Hotel The Hub, Oslo

ACOS Brukerseminar 2022 arrangeres i Oslo tirsdag 3. mai og onsdag 4. mai. Her får du de siste trendene innen fagområdet, suksesshistorier fra kunder og tips om praktisk bruk av systemene.

På ACOS Brukerseminar møtes over 400 deltagere for nettverksbygging og faglig oppdatering. På programmet står et bredt spekter av lærerike og faglige sesjoner for fagområdene Dokumenthåndtering, Portal og Selvbetjening. Målgruppen er ledere, arkivarer, systemansvarlige, saksbehandlere og ansatte i it-avdelingen.

Digdir holder innlegg om fellesløsninger og nye regler for universell utforming

De siste årene er det kommet en rekke felleskomponenter som det offentige kan ta i bruk. Digitaliseringsdirektoratet utvikler og forvalter flere av disse. Mari Forberg Jøndahl gir oversikt over hva vi i Digdir tilbyr og status for de mest relevante felleskomponentene. Hva kan du bruke dem til og hvilken nytte gir de? Videre vil Mari fortelle om hvilke felleskomponenter som kommer fremover og hvilke det blir gjort vesentlige endringer på.

Fra 1. februar 2023 skal alle virksomheter i offentlig sektor ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider og apper. Dette er et nytt krav som kommer med EUs webdirektiv (WAD). Alle virksomheter må gå gjennom nettsidene sine og beskrive hvordan og i hvor stor grad de oppfyller kravene til universell utforming. Hva har dette å si for din organisasjon og hva må du som webredaktør være klar over? Hvor omfattende er egentlig dette arbeidet? Hvor skal det publiseres? Må vi ta for oss alle kravene i forskriften? Dette er noen av spørsmålene du vil få svar på i innlegget til Sigbjørn Råsberg i Tilsynet for universell utforming av IKT.