Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Fellesløsninger
  • ID-porten
  • Maskinporten
  • Kontaktregisteret
Tid:
torsdag 29. juni kl. 12:00–12:30, 2023
Sted:
Webinar

Velkommen til webinar #5 i rekken av webinarer som handler om flytting fra gammel til ny plattform. I dette webinaret gir vi deg siste status før vi går inn i sommerferie.

Se tekstet opptak av webinaret

Status før ferien

For at vi skal komme i mål med flytting av flere tusen tjenester innen nyttår, er vi avhengige av at dere ute i virksomhetene for alvor starter å migrere. Selv om flere alt har flyttet sine tjenester og noen er i gang med testing, erfarer vi at det til nå har gått for sent og flere ikke har fått prioritert dette.

Dette vil Jørgen Binningsbø og Olav Skarsbø fortelle mer om, og samtidig oppdatere på hvor langt vi er kommet, og hva vi skal gjøre fremover før vi nå går inn sommerferie.

Første leverandør er på

Vi har også med oss Bibliotek-systemer AS som var første leverandør som har flyttet over til nye ID-porten. De deler sine erfaringer og kommer med tips til andre som skal flytte tjenester.

Webinaret passer for alle som har en rolle i flytting til nye ID-porten.