Faglig arena - Informasjonsforvaltning

Onsdag 17. mars kl. 09:00–11:00, 2021
Digitalt

Faglig arena for informasjonsforvaltning er en etablert fast møteplass for de som er interessert i problemstillinger knyttet til informasjonsforvaltningsarbeid. I møtene legger vi opp til at deltakere kan stille spørsmål, dele historier og erfaringer. Møtet er åpne for alle som ønsker å delta. Lenke til digitalt møte finner du nederst etter agendaen.

Vi gjør oppmerksom på at det i møtet gjøres videoopptak. Det er kun når deltakerne selv aktiverer mikrofon eller kamera at lyd/bilde kommer med på videoopptak

Agenda for møtet:

09:05 - Bruk av GIS for å bekjempe COVID-19 i Oslo kommune. Beredskapsetaten Oslo kommune v/ Stein Moen.

10:00 - Veileder om digitaliseringsvennlig regelverk. Digdir, Nasjonalt Ressurssenter for deling av data v/ Astrid Solhaug.

Lenke til Teams-møtet finner du her.

Presentasjon av: "Veileder om digitaliseringsvennlig regelverk". Digdir v/ Astrid Solhaug.

Presentasjon av: "Bruk av GIS for å bekjempe COVID-19 i Oslo kommune". Beredskapsetaten Oslo kommune/ v. Stein Moen.