Faglig arena - åpent innføringsmøte informasjonsforvaltning (digitalt møte)

Tid
Onsdag 27. mai kl. 09:00–11:30
Sted
Gå direkte til digitalt møte via Teams-lenken under
Påmeldingsfrist
Onsdag 27. mai kl. 11:30
Kontaktperson
Hege Johanne Tafjord, Telefon: 40220436

Faglig arena kan naturlig nok ikke arrangeres slik vi pleier med fysisk oppmøte. Alternativet er selvsagt digitalt møte, og onsdagsmøtene våre knyttet til innføring av Felles datakatalog har et godt program som vi ønsker å åpne opp for flest mulig. Faglig arena fremover blir dermed en invitasjon til dette møtet. Du trenger ikke melde deg på (knappen er dessverre ikke mulig å fjerne). Her er lenke direkte inn i møtet:  

Bli med i Microsoft Teams-møte

På agendaen finner vi denne gangen:

9:10 – 10:00 Om Helseplattformen - bakgrunn, konsept og prosjekt samt informasjonsforvaltning, Helseplattformen ved Morten Dalsvåg

10:00 – 11:00 Om barrierer og drivere for publisering og bruk av åpne data generelt – samt utfordringer med kommunale data, SINTEF ved Marit Natvig

11:00 – 11:30 Om sammenslåingen mellom Felles datakatalog og data.norge.no, Digitaliseringsdirektoratet ved Joachim, Lars, Øystein og Livar

Vi legger også inn en kort pause mellom de to første innleggene