Fagforum for Kunstig intelligens i offentlig sektor.

Torsdag 18. februar kl. 11:30–13:00, 2021
Digitalt

Se opptak fra fagforum for Kunstig intelligens i offentlig sektor.

Se opptak

Prinsipper for ansvarlig KI v/Cathrine Pihl Lyngstad, NAV:

I NAV har vi i flere år snakket om at vi skal drive med kunstig intelligens (KI) på en ansvarlig måte, og vi definerte våre prinsipper for ansvarlig KI allerede i 2018. Men hva betyr egentlig prinsippene i praksis? Det har vi diskutert og lært mye om over de siste årene! I denne presentasjonen vil vi presentere NAVs prinsipper for ansvarlig KI og dele hvilke utfordringer vi har møtt, hvilke dilemma vi har diskutert og hvilke verktøy og metoder vi har brukt eller utviklet underveis.

Revisjon av maskinlæringsalgoritmer v/Carolin Simone Prahbu og Jan Roar Beckstrøm, Riksrevisjonen:

Med økende bruk av maskinlæring i offentlig forvalting kommer behov for revisjon av algoritmer som tar hensyn til problematikk knyttet særskilt til bruk av maskinlæring. Riksrevisjonen har derfor, i samarbeid med internasjonale partnere, utviklet en metodikk for revisjon av maskinlæringsalgoritmer. Risikoer knyttet til bruk av maskinlæring i offentlig forvaltning, tilhørende revisjonsspørsmål og kontroller er diskutert i et «white paper» på auditingalgorithms.net. I presentasjonen gir vi en overordnet beskrivelse av metodikken, og hvilke elementer som vil være sentrale i en revisjonskontekst.

Har du ideer til tema for framtidige fagforum? Du kan gjerne legge innspillene inn på listen.

Kontakt

Portrett av Astrid Solhaug

Astrid Solhaug

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Gir råd i konkrete saker, gjer vurderingar i skjeringspunktet mellom samfunnsvitskap og juss, arbeider med høyringar, politikkutforming og kontakt med interne, eksterne og internasjonale samarbeidspartnarar. Astrid har erfaring frå Justisdepartementet, Norges delegasjon til EU og EU-kommisjonen, med arbeidssete i Brussel. Ho har mellom anna vore justisråd og medverka i EU-forhandlingane om personvernforordninga (GDPR). Astrid er sosiolog med mastergrad i sosiologi frå Universitetet i Oslo. Ho har og eit grunnfag i juss. .
Telefon
+47 000 00 000